Seleccionar página

Biomassa

Energia neta, renovable i autòctona, que ajuda a reduir l’impacte ambiental i la dependència energètica exterior.

Fes el canvi a la sostenibilitat!

 

Contacta amb nosaltres i fes el

canvi a l’energia de biomassa.

Per què biomassa?

ALTA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ

La biomassa com a combustible és la utilització de la matèria orgànica com a font d’energia. Principalment prové de fusta i de residus agrícoles o forestals.

És una energia neta, renovable i autòctona, ajudant a reduir el impacte ambiental i la dependència energètica exterior.

Afavoreix l’economia local. Dona sortida als residus del país i crea nous llocs de treballs.

Garantia de subministrament constant.

Emissió neutra de CO2.

AVANTATGES

Reducció de l’amortització de la inversió, aproximadament entre 1,5 i 2,5 anys, segons l’evolució del preu dels combustibles fòssils i el consum d’instal·lació.

Preu tancat de l’energia, eliminant la incertesa en l’evolució del preu del petroli, gas o dòlar.

Important reducció d’emissions atmosfèriques de CO₂.

Integració de la gestió energètica en els objectius de millora establerts per ISO 14000 i EMAS.

Possibilitat de lligar la producció del pèl·let i/o estella forestal amb la gestió forestal de l’entorn.

Important millora de la imatge de l’empresa.

Els nostres productes

Pèl·lets de fusta

Els pèl·lets de fusta de Pellet SBI DIN PLUS es presenta al mercat com una alternativa energètica neta enfront del gas i al gasoil, amb un cost menor i respectuós amb el medi ambient. El pèl·let de fusta, és una biomassa o energia renovable feta servir com combustible ecològic generat per la recuperació o utilització de subproductes derivats de la fusta (serradures) i presenta un balanç com a combustible de CO₂ neutreEls pèl·lets de fusta de Pellet SBI DIN PLUS es produeix mitjançant pràctiques de gestió forestals sostenibles, que té implantat un PEFC el que garanteix la conservació dels nostres boscos.

Els pèl·lets de fusta de Pellet SBI DIN PLUS estan produïts mitjançan serradures de fusta i no contenen residus ni additius que podrien genera emissions nocives durant la seva combustió. Les característiques d’homogeneïtat dels pèl·lets de fusta de Pellet SBI DIN PLUS permeten que hom pugui fer els servir per processos automàtics d’entrega de material, tals com la pressurització o qualsevol mena d’envàs per subministrar de combustible, sacs, big-bag o granel.

Estella forestal

És un altre producte de la biomassa produint energia renovable, feta servir com combustible ecològic, generat per l’aprofitament d’un recurs natural, la recuperació o utilització de subproductes derivats dels boscos, presentant un balanç com a combustible de CO2 neutre.

Actualment el combustible més econòmic tenint l’espai adequat per descarregar o la proximitat dels subministradors.

PASSA'T A L'ENERGIA NETA

Contactar