Seleccionar página

Qui som

SBI és una empresa especialitzada en la gestió integral de Serveis Energètics utilitzant sistemes de biomassa, el combustible derivat de l’aprofitament de la fusta. SBI neix amb la inquietud d’apropar la tecnologia que permet aprofitar els recursos naturals locals, reduir les emissions de CO₂ i finançar implantacions d’estalvi energètic que s’amortitzen mitjançant els estalvis produïts.

L’estructura empresarial que integra SBI permet desenvolupar els projectes d’estalvi energètic des de la seva concepció fins a la fi de l’explotació. Partint de la logística de recollida de fusta, passant per la fabricació de pèl·let, el posterior transport al punt de consum, l’explotació i manteniment de les instal·lacions. Garantim als nostres clients un total control sobre el projecte a un cost tancat.

ESE

SBI, es una empresa especialitzada en biomassa i venda de calor, convertint-se en una ESE, Empresa de Serveis Energètics, financem instal·lacions d’estalvi energètic amortitzant-les mitjançant l’estalvi produït.

 • Els nostres àmbits son implantacions de serveis energètics en diferents sectors com l’Industrial (Tèxtil, alimentació, neteja), Terciari (Hospitals, Educació, Poliesportius, Piscines climatitzades, Camp d’Esports) o Residencial (Edificis, Vivenda unifamiliar, Urbanitzacions, Residencies de la 3ª edat).

Orientació al client

SBI s’adapta a les necessitats de cada client, intervenint en tots els nivells, tant en l’àmbit de subministrament del combustible, com de proporcionar els equips i, si escau, fer el muntatge amb el sistema de «claus en mà».

Disposem d’un equip tècnic d’atenció personalitzada per la millor orientació al client, d’una completa gamma de distribució d’equips: calderes, estufes, generadors d’aire, accessoris…, així com d’un equip d’instal·ladors i servei tècnic propi.

Per a grans instal·lacions s’ofereixen contractes d’explotació energètica en els quals el client no realitza cap inversió.

SBI instal·la els equips necessaris i ell client paga per l’energia consumida a un preu prefixat a través d’un comptador d’energia.

ESE / Serveis de finançament amb l'energia

ESE / Comparatiu de combustibles i evolució de preus

ESE / Avant Projectes

ESE / Avantatges

ESE / Serveis de finançament amb l’energia

Empresa de Serveis Energètics. Com es finança l’operació?

SBI estableix i finança la millora d’estalvi energètic basant el pagament del servei en unes quotes inferiors a l’actual despesa en energia.

Amb els estalvis obtinguts després de la implantació de l’estació, calculem una quota amb el manteniment, el subministra de combustible i el finançament de l’obra.

Amb les dades es redacta un contracte de serveis energètics amb el client, on el rebut és inferior al pagament actual en despesa energètica.

Per tant, l’estalvi produït finança l’obra i segueix amb l’estalvi energètic, tot dependrà del consum anyal per què la quantitat i el temps de facturació resulti un import més o menys elevat.

ESE/Comparatiu de combustibles i evolució de preus

Els preus dels combustibles fòssils tenen tendència per augmentar el seu preu amb un 7% anyal des dels últims deu anys, només el 2011 al 2012 el preu del gasoil ha pujat un 11% segons el bolletí petrolier de la Comissió Europea. 

SBI garanteix l’estalvi des del primer moment, sense inversió prèvia.

El preu dels serveis s’indexa a l’IPC i al preu del pèl·let, garantint un augment anyal màxim per contracte.

ESE/Avant Projectes

Anàlisi i proposta econòmica
SBI disposa d’un equip comercial tècnic per poder atendre personalment les gestions d’energia. Un tècnic per realitzar l’estudi de l’avant projecte i veure la viabilitat econòmica de llur instal·lació, l’estalvi i d’inversió a realitzar. Una vegada fet quelcom es redactarà una proposta detallada on ja es podrà discernir si el projecte es pot seguir o no. Si es decideix la execució del producte, bé amb finançament o no, passaríem ja al següent pas, firma del contracte i construcció de l’obra, amb totes les especificacion necessaries.

ESE/Avantatges

AVANTATGES TÈCNIQUES

 • Som els responsables d’assegurar la implementació del projecte i que aquest funcioni d’acord amb les especificacions acordades.

 • Modernitzem les instal·lacions sense inversió prèvia, finançant les actuacions a través dels mateixos estalvis produïts.

 • Eliminació de despeses imprevistes, reparació i substitució.

 • Renovació tecnològica de les seves instal·lacions, millorant la competitivitat i els actius productius de l’empresa.

 • Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.

 • Gestió energètica de les instal·lacions de producció de calor

AVANTATGES ECONÒMIQUES

 • Financem les inversions, Això permet a l’empresa disposar dels seus recursos finances per altres projectes, sense cap canvi en els seus estats financers.

 • Reducció immediata dels costos energètics sense realitzar cap inversió.

 • Benefici immediat en el compte de resultats del client, ja que des de la posada en marxa de la instal·lació es paga menys per la factura energètica.

 • Estalvis garantits durant la durada del contracte i pressupost conegut des del primer moment, ja que el risc de fluctuacions del biocombustible i parades tècniques, l’assumeix SBI.

 • Es factura únicament en funció del consum d’energia.

 • Totes les prestacions del servei s’inclouen dins del preu de l’energia.

 • El preu dependrà del consum i de la inversió. SEMPRE INFERIOR AL D’ARA.

PASSA'T A L'ENERGIA NETA

Contactar